14 травня 2015 року відбулось інавгураційне засідання Фонду розвитку конкуренції за підтримки Антимонопольного комітету України.

У заході взяли участь українські і міжнародні експерти з питань функціонування ринку природного газу та антимонопольного регулювання, зокрема: керівник відділу конкуренції ОЕСР Джон Девіс, в.о. Голови Антимонопольного комітету України Микола Бараш, Голова Ради з конкуренції Республіки Молдова Віоріка Караре, представник Секретаріату Енергетичного Співтовариства Розета Карова, керівник підрозділу з питань конкурентної політики та захисту прав споживачів ЮНКТАД (1998-2015) Хасан Какая, Голова Правління Фонду розвитку конкуренції Сергій Цівкач, Голова Експертної Ради Фонду розвитку конкуренції Олександр Мельниченко, члени Експертної Ради Фонду розвитку конкуренції Сергій Єрмілов і Валерій Геєць, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (2012-2014) Віктор Меркушов, Президент ГО «Київський інститут енергетичних досліджень» Олександр Нарбут, Голова Правління Спілки власників житла України Олексій Кучеренко, Завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ Василь Лагутін, Президент УМВБ Олександр Гінзбург, генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, директор з контролю і відповідністю правовим нормам Group DF Ігор Гольченко, директор з інвестицій ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» Сергій Глазунов та інші представники органів державної влади, науки та бізнесу.

Під час першого круглого столу учасники заходу обговорили шляхи формування конкурентного середовища на ринку природного газу в Україні та забезпечення ефективної взаємодії між органами державної влади, до компетенції яких належать питання функціонування такого ринку.

Керівництвом Фонду розвитку конкуренції були озвучені мета та цілі діяльності Фонду. Голова Правління Фонду Сергій Цівкач зазначив, що головним завданням громадської організації є виявлення та аналіз проблемних питань, пов’язаних з конкуренцією на товарних ринках, напрацювання пропозицій органам державної влади за результатами такого аналізу із залученням визнаних міжнародних та українських фахівців. «Фонд ставить перед собою завдання бути «очима та вухами» суспільства, донести всі виявлені проблемні питання до керівників держави», – так охарактеризував діяльність Фонду Голова Експертної Ради Фонду Олександр Мельниченко.

В.о. Голови Антимонопольного комітету України Микола Бараш наголосив, що в Україні існує тисячі підприємств, які абсолютно законно займають і будуть займати монопольне становище на певних товарних ринках. При цьому, проблема, за його словами, не в існуванні таких підприємств, а в державному регулюванні їх діяльності, адже кожен монополіст діє у тих межах, в яких йому дозволяють діяти.

Таку ж думку висловив і член Експертної Ради Фонду розвитку конкуренції Сергій Єрмілов, який, крім того, акцентував увагу на необхідності негайного реформування органу регулювання енергетики – НКРЕКП. Члени НКРЕКП, як зазначив Сергій Єрмілов, повинні призначатись за результатами відкритого конкурсу, а методики визначення тарифів, затвердження яких нині належить до компетенції НКРЕКП, мають прийматися на рівні Кабінету Міністрів України і бути максимально публічними.

Учасники в цілому схвально оцінили прийняття Закону «Про ринок природного газу». Втім, визнали, що прийняття закону – лише перший крок на шляху створення конкурентного ринку природного газу. Так, Експерт Секретаріату Енергетичного Співтовариства Розета Карова наголосила на необхідності імплементації Україною положень так званого Третього енергетичного пакету ЄС, керівник підрозділу конкурентного законодавства та споживчої політики ЮНКТАД (1998-2015) Хасан Какая звернув увагу на необхідність більш детального обговорення питання розподілення компетенції між Антимонопольним комітетом України та НКРЕКП.

Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (2012-2014) Віктор Меркушов відмітив, що прийняття Закону «Про ринок природного газу» вцілому є прогресивним кроком, водночас існує група ризиків, які постали разом із його прийняттям. Пан Меркушов висловив занепокоєння у тому, що Закон передбачає необхідність прийняття великої кількості підзаконних нормативних актів на його виконання у дуже обмежені строки. І від цього постає питання щодо якості таких підзаконних актів. Віктор Меркушов зупинився також на тому, що новий Закон не оперує поняттям «кваліфікований споживач», яке є одним із ключових у Другому і у Третьому Енергетичних пакетах ЄС, містить деякі норми, які на практиці діяти не зможуть, а також наголосив на існуванні проблеми, пов’язаної з ринковою владою НАК «Нафтогаз України». Втім, як підсумував пан Меркушов, докладання спільних зусиль усіма суб’єктами ринку природного газу дозволить напрацювати законодавство, яке врахує загальні, і в першу чергу, суспільні інтереси. 

Президент УМВБ Олександр Гінзбург у своїй доповіді зупинився на проблемі наявності монопольної влади НАК «Нафтогаз України», зокрема у сегменті продажу природного газу, що вкрай негативно впливає на ринок. Пан Гінзбург наголосив на тому, що є бажання як українських, так і міжнародних компаній реалізовувати природний газ в Україні на рівних умовах, однак цього не відбувається через бар’єри, пов’язані із діяльністю НАК «Нафтогаз України». Стосовно можливості організації біржової торгівлі Голова УМВБ повідомив, що завадити цьому можуть лише конкретні дії, пов’язані з перешкоджанням доступу на ринок і перешкоджанням фізичної поставки газу. 

Позитивний ефект від запровадження нових підходів у регулюванні ринку природного газу відзначили і представники бізнесу. Директор з розвитку бізнесу  НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко зазначив, що Нафтогаз зацікавлений у створенні єдиного ринку газу. Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко звернув увагу на три ключових принципи, які містяться в Угоді про асоціацію України з ЄС: прозорому тарифоутворенні, незалежності та аполітичності галузевого регулятора, ринковому формуванні тарифів як для виробників, так і для споживачів електроенергії.

Директор з контролю і відповідністю правовим нормам Group DF Ігор Гольченко висловив думку, що кампанія з демонополізації в українській енергетиці перетворить національні компанії у філіали транснаціональних корпорацій, і Україну необхідно розглядати як частину глобального ринку. При цьому, за словами пана Гольченка, найбільшої шкоди конкуренції та споживачам завдають не прозорі угоди з укрупнення бізнесу, а картельні змови.

Учасники круглого столу відзначили важливість публічного обговорення проблем функціонування ринку газу, визначили існуючі недоліки галузевого регулювання у нафтогазовому комплексі і заявили про готовність взяти активну участь у розробці підзаконних актів на виконання положень Закону «Про ринок природного газу».


Під час другого круглого столу учасники розглянули напрями української конкурентної політики, обговорили пріоритети діяльності Антимонопольного комітету України, реформування законодавства про захист економічної конкуренції та його правозастосування.

В.о. Голови Антимонопольного комітету України Микола Бараш повідомив першочергові завдання конкурентної політики в Україні. Член Експертної Ради Фонду розвитку конкуренції Валерій Геєць акцентував увагу на проблемі влади капіталу в Україні та відзначив ключову роль конкуренції у національній економіці.

Досвід Республіки Молдова у розробленні і застосуванні конкуренційного законодавства, а також законодавства про державну допомогу був презентований Головою Ради з конкуренції Республіки Молдова Віорікою Караре. Пані Караре підкреслила високий рівень якості українського законодавства про захист конкуренції, його наближеність до кращих світових практик та повідомила, що українське законодавство у цій галузі було одним із орієнтирів при розробці аналогічних нормативних актів у Республіці Молдова. 

Як підсумок, незалежний директор Competition and Markets Authority (CMA) Вільям Ковачіч у режимі веб-конференції повідомив, що для подальшого розвитку конкуренції в Україні необхідно посилити роль Антимонопольного комітету України серед державних органів, у тому числі шляхом підвищення його ресурсного потенціалу. Вільям Ковачіч також наголосив на необхідності подальшого проведення консультацій між усіма зацікавленими суб’єктами для вироблення єдиного бачення національної конкурентної стратегії.


За результатами інавгураційного засідання Фонду розвитку конкуренції учасники відзначили успішний старт громадської ініціативи, у якій в Україні наразі існує гостра потреба. Учасниками було підкреслено важливість публічного обговорення існуючих проблем на ринках із залученням усіх зацікавлених сторін, що враховувало б державні, професійні і суспільні інтереси, а також - високий представницький рівень заходу.

Присутні також відзначили ефективність комунікації з метою спільного пошуку шляхів вирішення проблем у конкуренції, яка була забезпечена організатором заходу, і висловили сподівання на подальшу плідну співпрацю в рамках заходів, що будуть організовані Фондом розвитку конкуренції в майбутньому.