Ідея створення 

Основоположною ідеєю створення Фонду розвитку конкуренції є формування провідної громадської платформи для обговорення актуальних питань та напрацювання пропозицій щодо вдосконалення функціонування системи захисту економічної конкуренції в Україні.

Фонд розвитку конкуренції покликаний об’єднати визначних українських та міжнародних фахівців для створення ефективного інструменту з метою виявлення проблем функціонування ринків та пошуку оптимальних шляхів їх вирішення.

 

Напрямки діяльності 

Діяльність Фонду розвитку конкуренції охоплює весь спектр функціональних напрямків конкурентної політики держави.

Фонд розвитку конкуренції сприяє:

- удосконаленню конкурентного середовища для ведення бізнесу на товарних ринках,

- впровадженню правил професійної етики у конкуренції для учасників ринків,

- пошуку шляхів до вдосконалення конкурентного права та правозастосування з урахуванням найкращих світових практик,

- підвищенню відкритості і прозорості діяльності державних регуляторів та їх взаємодії з учасниками ринків,

- адвокатування конкуренції серед державних органів України.

 

Реалізація 

Реалізація мети діяльності Фонду розвитку конкуренції передбачає:

- ґрунтовний аналіз проблем конкуренції на товарних ринках за допомогою залучення провідних українських і міжнародних експертів різних професійних напрямків (право, економіка, державне управління, галузева експертиза) 

- створення робочих груп для обговорення проблематики питань розвитку економічної конкуренції за функціональними (профільними) та галузевими критеріями,

- напрацювання резолюцій та рекомендацій щодо вдосконалення складових системи захисту та розвитку конкуренції в Україні.