-- Ідея створення --

Основоположною ідеєю створення Фонду розвитку конкуренції є формування провідної громадської платформи для обговорення актуальних питань та напрацювання пропозицій щодо вдосконалення функціонування системи захисту економічної конкуренції в Україні. Фонд розвитку конкуренції покликаний об’єднати визначних українських та міжнародних фахівців для створення ефективного інструменту з метою виявлення проблем функціонування ринків та пошуку оптимальних шляхів їх вирішення.

-- Напрямки діяльності --

Діяльність Фонду розвитку конкуренції охоплює весь спектр функціональних напрямків конкурентної політики держави. Фонд розвитку конкуренції сприяє: удосконаленню конкурентного середовища для ведення бізнесу на товарних ринках; права та правозастосування з урахуванням найкращих світових практик; підвищенню відкритості і прозорості діяльності державних регуляторів та їх взаємодії з учасниками ринків; адвокатування конкуренції серед державних органів України.

-- Реалізація --

Реалізація мети діяльності Фонду розвитку конкуренції передбачає: ґрунтовний аналіз проблем конкуренції на товарних ринках за допомогою залучення провідних українських і міжнародних експертів різних професійних напрямків (право, економіка, державне управління, галузева експертиза); створення робочих груп для обговорення проблематики питань розвитку економічної конкуренції за функціональними (профільними) та галузевими критеріями; напрацювання резолюцій та рекомендацій щодо вдосконалення складових системи захисту та розвитку конкуренції в Україні.

-- Наша Спеціалізація --

"Вузька спеціалізація Фонду розвитку конкуренції полягає в глибокому розумінні основ ефективної конкурентної політики, права та правозастосування, а також доповнюється глибоким досвідом і знанням сфери державного управління. У сукупності ці аспекти є переважними властивостями для реформ та удосконалення конкуренції і регуляторної політики України."


Eastside to the westside, catch a fat ride. Будьте в курсі з ФРК, перевіряйте нашу сторінку на Facebook!