-- Ідея створення --

Основоположною ідеєю створення Фонду розвитку конкуренції є формування провідної громадської платформи для обговорення актуальних питань та напрацювання пропозицій щодо вдосконалення функціонування системи захисту економічної конкуренції в Україні. Фонд розвитку конкуренції покликаний об’єднати визначних українських та міжнародних фахівців для створення ефективного інструменту з метою виявлення проблем функціонування ринків та пошуку оптимальних шляхів їх вирішення.

-- Напрямки діяльності --

Діяльність Фонду розвитку конкуренції охоплює весь спектр функціональних напрямків конкурентної політики держави. Фонд розвитку конкуренції сприяє: удосконаленню конкурентного середовища для ведення бізнесу на товарних ринках, впровадженню правил професійної етики у конкуренції для учасників ринків, пошуку шляхів до вдосконалення конкурентного права та правозастосування з урахуванням найкращих світових практик, підвищенню відкритості і прозорості діяльності державних регуляторів та їх взаємодії з учасниками ринків, адвокатування конкуренції серед державних органів України.

-- Реалізація --

Реалізація мети діяльності Фонду розвитку конкуренції передбачає: ґрунтовний аналіз проблем конкуренції на товарних ринках за допомогою залучення провідних українських і міжнародних експертів різних професійних напрямків (право, економіка, державне управління, галузева експертиза), створення робочих груп для обговорення проблематики питань розвитку економічної конкуренції за функціональними (профільними) та галузевими критеріями, напрацювання резолюцій та рекомендацій щодо вдосконалення складових системи захисту та розвитку конкуренції в Україні.

-- Наша Спеціалізація --

"Вузька спеціалізація Фонду розвитку конкуренції полягає в глибокому розумінні основ ефективної конкурентної політики, права та правозастосування, а також доповнюється глибоким досвідом і знанням сфери державного управління. У сукупності ці аспекти є переважними властивостями для реформ та удосконалення конкуренції і регуляторної політики України."


Eastside to the westside, catch a fat ride. Будьте в курсі з ФРК, перевіряйте нашу сторінку на Facebook!